William Shakespeare                                                  Sonet 91

     
  Some glory in their birth, some in their skill, Někdo má rozum, někdo skvělý rod,
  Some in their wealth, some in their body's force, někdo má sílu, někdo bohatství,
  Some in their garments though new-fangled ill; někomu čouhá zlatá sláma z bot,
  Some in their hawks and hounds, some in their horse; někdo má koně, sokoly či psy;
  And every humour hath his adjunct pleasure, Všichni se podle svého rozhodují,
  Wherein it finds a joy above the rest: co potěší je víc než jiné věci,
  But these particulars are not my measure, já ale jejich vášním neholduji,
  All these I better in one general best. vše v jediném a nejlepším mám přeci.
  Thy love is better than high birth to me, Tvá láska víc než erb znamená pro mě
  Richer than wealth, prouder than garments' cost, a cennější je nežli šat, než zlato.
  Of more delight than hawks and horses be; Nač sokoly mít? K čemu skvělé koně?
  And having thee, of all men's pride I boast: Mám tebe, a jsem právem pyšný na to.
  Wretched in this alone, that thou mayst take Však běda, jestli rozhodnutím tvým
  All this away, and me most wretched make. vše ztratím, pak se zalknu zoufalstvím.