William Shakespeare                                                  Sonet 29

     
  When in disgrace with fortune and men's eyes Když Štěstěnou i lidmi zavržen
  I all alone beweep my outcast state, nad smutným losem pláču sám a sám,
  And trouble deaf heaven with my bootless cries, nezájmu nebes vydávám se v plen
  And look upon myself, and curse my fate, a marným nářkem osud proklínám,
  Wishing me like to one more rich in hope, když toužím dáti sbohem beznaději,
  Featured like him, like him with friends possessed, o nadání a kráse jiných sním,
  Desiring this man's art, and that man's scope, mít jejich styky, možnosti si přeji,
  With what I most enjoy contented least; leč zbývá mi jen to, oč nestojím,
  Yet in these thoughts my self almost despising, pak sám pro sebe mám jen pohrdání,
  Haply I think on thee, and then my state, však náhodou si tebe připomenu,
  Like to the lark at break of day arising a náhle jako skřivan za svítání
  From sullen earth, sings hymns at heaven's gate; jásavou písní chmury odeženu.
  For thy sweet love remembered such wealth brings Neb v lásce tvé tak sladký úděl mám,
  That then I scorn to change my state with kings. že měnit třeba s králi odmítám.