William Shakespeare                                                  Sonet 38

     
  How can my muse want subject to invent, Jak mohl bych mít nouzi o námět,
  While thou dost breathe, that pour'st into my verse když jsi tu ty a plníš verše mé
  Thine own sweet argument, too excellent svým sladkým bytím, o němž vyprávět
  For every vulgar paper to rehearse? je pro papír až příliš vznešené?
  O! give thy self the thanks, if aught in me Jen díky tobě objeví se snad
  Worthy perusal stand against thy sight; v mých básních něco, co mne přežije;
  For who's so dumb that cannot write to thee, vždyť o tobě i hlupák může psát,
  When thou thy self dost give invention light? když světlo tvé mu inspirací je.
  Be thou the tenth Muse, ten times more in worth Desátou múzou buď, jež vyváží
  Than those old nine which rhymers invocate; těch dávných devět, uctívaných věrně,
  And he that calls on thee, let him bring forth kdo se pak tebe vzývat odváží,
  Eternal numbers to outlive long date. tomu dej stvořit verše nesmrtelné.
  If my slight muse do please these curious days, A vyhovím-li této přísné době,
  The pain be mine, but thine shall be the praise. námaha patří mně, však sláva tobě.