William Shakespeare                                                  Sonet 129

     
  The expense of spirit in a waste of shame Vznešenost ducha zašlapaná v prach –
  Is lust in action: and till action, lust toť pravé jméno slasti vilných těl,
  Is perjured, murderous, bloody, full of blame, jimž vládne chtíč, ten zrádce, podlý vrah,
  Savage, extreme, rude, cruel, not to trust; bezcitný hulvát, ctností nepřítel.
  Enjoyed no sooner but despised straight; Už bere ti, když slibuje, že dá;
  Past reason hunted; and no sooner had, Rozpoutá hon, však sotva kořist sklátil,
  Past reason hated, as a swallowed bait, ze sousta je jen hořká návnada,
  On purpose laid to make the taker mad. pro kterou jsi jak blázen hlavu ztratil.
  Mad in pursuit and in possession so; Blázníš v té touze, na vrcholu též;
  Had, having, and in quest to have extreme; Ačkoli máš či měls to, chceš to zas;
  A bliss in proof, and proved, a very woe; Rozkoše lačný jinak nemůžeš...
  Before, a joy proposed; behind a dream. Když pak je po všem, iluzi vzal ďas.
  All this the world well knows; yet none knows well Každý to ví, a přec podlehne zase,
  To shun the heaven that leads men to this hell. neboť to peklo v ráji ukrývá se.