William Shakespeare                                                  Sonet 120

     
  That you were once unkind befriends me now, Teď zpětně vítám někdejší tvůj chlad,
  And for that sorrow, which I then did feel, a čím víc mne tvé křivdy bolely,
  Needs must I under my transgression bow, tím spíš se za své činy musím kát,
  Unless my nerves were brass or hammered steel. pokud mé nervy nejsou z oceli.
  For if you were by my unkindness shaken, Vždyť jestli jsem tě jednáním svým ranil
  As I by yours, you've passed a hell of time; jako ty mne, máš peklo za sebou,
  And I, a tyrant, have no leisure taken avšak já, tyran, nezvážil jsem ani,
  To weigh how once I suffered in your crime. jak lehce bolest má se změní v tvou.
  O! that our night of woe might have remembered Kéž v paměti mi navždy zůstane
  My deepest sense, how hard true sorrow hits, ta krutá trýzeň svírající duši,
  And soon to you, as you to me, then tendered ať vyléčím tě, jako dřív ty mne,
  The humble slave, which wounded bosoms fits! pokorou, která provinilcům sluší.
  But that your trespass now becomes a fee; Tak hříchem jiný hřích je vykoupen,
  Mine ransoms yours, and yours must ransom me. tvůj slábne mým, můj díky tvému jen.