William Shakespeare                                                  Sonet 150

     
  O! from what power hast thou this powerful might, Ó, prozraď mi jen, odkud máš tu moc,
  With insufficiency my heart to sway? že srdci mému vládnou tvoje chyby!
  To make me give the lie to my true sight, Proč nevěřím svým očím, že je noc,
  And swear that brightness doth not grace the day? proč se mi den i beze světla líbí?
  Whence hast thou this becoming of things ill, Kdo učil tě, jak z nouze činit ctnost,
  That in the very refuse of thy deeds jak nejprázdnější gesto představit
  There is such strength and warrantise of skill, mé mysli coby skvělou dovednost,
  That, in my mind, thy worst all best exceeds? jež zdá se všemu nadřazena být?
  Who taught thee how to make me love thee more, Jak dokážeš, že milovat tě musím,
  The more I hear and see just cause of hate? ač je na tobě vše spíš odporné?
  O! though I love what others do abhor, Mám rád, co jiným upřímně se hnusí!
  With others thou shouldst not abhor my state: Ať se mne, kdo chce, štítí – ty však ne.
  If thy unworthiness raised love in me, Vždyť jestli já tvou zrůdnost v lásce mám,
  More worthy I to be beloved of thee. zasloužím si být tebou milován.