William Shakespeare                                                  Sonet 22

     
  My glass shall not persuade me I am old, Zrcadlo marně o stáří mi káže,
  So long as youth and thou are of one date; dokud tvé mládí nezná tíži let;
  But when in thee time's furrows I behold, teprv až sítí vrásek čas je sváže,
  Then look I death my days should expiate. pak začnu příchod smrti vyhlížet.
  For all that beauty that doth cover thee, Vždyť veškerý tvůj půvab zevnější,
  Is but the seemly raiment of my heart, toť krásný šat, jejž nosí srdce mé
  Which in thy breast doth live, as thine in me: bijící v tobě, když tvé u mne dlí:
  How can I then be elder than thou art? proto též oba stejně stárneme.
  O! therefore, love, be of thyself so wary Tak opatruj se, lásko, kvůli mně,
  As I, not for myself, but for thee will; já o sebe zas kvůli tobě dbám,
  Bearing thy heart, which I will keep so chary tvé srdce jako chůva nemluvně
  As tender nurse her babe from faring ill. ochráním proti všem zlým nehodám.
  Presume not on thy heart when mine is slain, Zab srdce mé, a nebudeš mít nic,
  Thou gav'st me thine not to give back again. tvé dostal jsem a nevrátím je víc.