William Shakespeare                                                  Sonet 15

     
  When I consider every thing that grows Když uvážím, že vše, co roste, zraje,
  Holds in perfection but a little moment, smí pouhý mžik jen v plné kráse kvést,
  That this huge stage presenteth nought but shows že širý svět náš scénou divadla je,
  Whereon the stars in secret influence comment; kde stíny hrají podle přání hvězd,
  When I perceive that men as plants increase, když vím, že také člověk ve svém žití
  Cheered and checked even by the self-same sky, z vůle týchž nebes vzestup zná i pád,
  Vaunt in their youthful sap, at height decrease, v rozkvětu pyšném zvadne jako kvítí,
  And wear their brave state out of memory; až zapomene svět, že též byl mlád,
  Then the conceit of this inconstant stay pak s vědomím, jak dočasnost vše kosí,
  Sets you most rich in youth before my sight, bojím se o tvé mládí nezkalené,
  Where wasteful Time debateth with decay rozkladný Čas si na ně zuby brousí
  To change your day of youth to sullied night, a den tvůj jasný v náruč noci žene.
  And all in war with Time for love of you, Já s láskou chránit chci tvůj mládí květ,
  As he takes from you, I engraft you new. co Čas ti vezme, naroubuji zpět.