William Shakespeare                                                  Sonet 100

     
  Where art thou Muse that thou forget'st so long, Kde jsi, má Múzo, proč tak dlouho již
  To speak of that which gives thee all thy might? zapomínáš, kdo roznítil tvůj žár?
  Spend'st thou thy fury on some worthless song, Že ty svůj talent v kýči utápíš,
  Darkening thy power to lend base subjects light? a třpyt svůj vrháš na bezcenný škvár!?
  Return forgetful Muse, and straight redeem, Hleď štěpným rýmem, věrolomný duchu,
  In gentle numbers time so idly spent; vynahradit ten promarněný čas;
  Sing to the ear that doth thy lays esteem zpívej zas tomu, kdo vždy přál ti sluchu,
  And gives thy pen both skill and argument. téma ti dal i podmanivý hlas.
  Rise, resty Muse, my love's sweet face survey, Vstaň, líná Múzo, za mou láskou leť
  If Time have any wrinkle graven there; a každou vrásku, kterou spatříš na ní
  If any, be a satire to decay, do tváře Času rozhněvaně vmeť,
  And make Time's spoils despised every where. ať za to sklidí světa pohrdání.
  Give my love fame faster than Time wastes life, Piš o mé lásce, ať ji každý zná,
  So thou prevent'st his scythe and crooked knife. pak bude kosa Času bezmocná.