William Shakespeare                                                  Sonet 32

     
  If thou survive my well-contented day, Budeš-li zde, až vyprší můj čas
  When that churl Death my bones with dust shall cover a bezcitná smrt do prachu mne srazí,
  And shalt by fortune once more re-survey přečti si někdy tyto básně zas,
  These poor rude lines of thy deceased lover, ač umělecká hodnota jim schází.
  Compare them with the bett'ring of the time, Srovnej je s díly lépe napsanými;
  And though they be outstripped by every pen, i když ten souboj vyhrát nemohou,
  Reserve them for my love, not for their rhyme, přesto jim patří místo mezi nimi –
  Exceeded by the height of happier men. nemají styl, však plné lásky jsou.
  O! then vouchsafe me but this loving thought: Pak milostivě pomyslíš si snad:
  „Had my friend's Muse grown with this growing age, „Můj přítel s dobou dokázal by jít,
  A dearer birth than this his love had brought, výrazně lepším veršům život dát
  To march in ranks of better equipage: a jejich průvod skvostně vystrojit;
  But since he died and poets better prove, žel odešel, a jiní psali dál;
  Theirs for their style I'll read, his for his love.“ předčili jej, však on mne miloval.“