William Shakespeare                                                  Sonet 24

     
  Mine eye hath played the painter and hath steeled, Můj zrak, toť malíř, který zachytil
  Thy beauty's form in table of my heart; na plátno mého srdce krásu tvou;
  My body is the frame wherein 'tis held, na mně pak nechal, abych rámem byl
  And perspective that is best painter's art. i perspektivou rafinovanou.
  For through the painter must you see his skill, Skrze ni spatříš svoje pravé rysy,
  To find where your true image pictured lies, když pohled tvůj se na tu malbu stočí,
  Which in my bosom's shop is hanging still, v mé hrudi jako v galerii visí,
  That hath his windows glazed with thine eyes. jediným oknem tam jsou tvoje oči.
  Now see what good turns eyes for eyes have done: Hle, kolik toho oči očím daly:
  Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me mé přenesly tvé křivky na obraz,
  Are windows to my breast, where-through the sun tvé pak se oknem do mých prsou staly,
  Delights to peep, to gaze therein on thee; kam za tvou krásou vchází slunce jas.
  Yet eyes this cunning want to grace their art, Jak štětec vést, si oči rychle zvykly,
  They draw but what they see, know not the heart. jenže co naplat – k srdci nepronikly.