William Shakespeare                                                  Sonet 117

     
  Accuse me thus: that I have scanted all, Jen žaluj, že ti neoplácím dost
  Wherein I should your great deserts repay, tvé přízně, které není věru málo,
  Forgot upon your dearest love to call, že nechápeš mou náhlou lhostejnost
  Whereto all bonds do tie me day by day; a mlčení, jež písně vystřídalo;
  That I have frequent been with unknown minds, že s nehodnými trávím celé dny,
  And given to time your own dear-purchased right; ač tobě svatým právem náleží,
  That I have hoisted sail to all the winds že plachty mé jsou k plavbě vztyčeny,
  Which should transport me farthest from your sight. pro kterou ty jsi pouhou přítěží.
  Book both my wilfulness and errors down, Všechny mé viny sepiš na seznam,
  And on just proof surmise accumulate; pak mi je můžeš vyčítavě číst;
  Bring me within the level of your frown, však dovol, ať ti vysvětlení dám,
  But shoot not at me in your wakened hate; než ovládne tě holá nenávist:
  Since my appeal says I did strive to prove Já za maskou jsem svoje city skryl,
  The constancy and virtue of your love. jen abych tvoji lásku prověřil.