William Shakespeare                                                  Sonet 74

     
  But be contented when that fell arrest Neplač, až jednou odvedou mne tam,
  Without all bail shall carry me away, kde nikdo žádné kauce nepřijímá,
  My life hath in this line some interest, svůj život v těchto verších zanechám,
  Which for memorial still with thee shall stay. tak budeš mne mít stále před očima.
  When thou reviewest this, thou dost review Dozvíš se leccos o mých myšlenkách,
  The very part was consecrate to thee: z nichž velkou část jsem tobě zasvětil;
  The earth can have but earth, which is his due; zatímco země získá zpět svůj prach,
  My spirit is thine, the better part of me: ty máš mou duši, mnohem lepší díl.
  So then thou hast but lost the dregs of life, A ztratíš ze mne jen to bezcenné,
  The prey of worms, my body being dead; neživé tělo, po němž červi touží,
  The coward conquest of a wretch's knife, ubohé smrti prachmizerné žně,
  Too base of thee to be remembered. jež vzpomínku tvou víc si nezaslouží.
  The worth of that is that which it contains, To podstatné v mé duši spočívá
  And that is this, and this with thee remains. a ta je v těchto řádcích – navždy tvá.