William Shakespeare                                                  Sonet 108

     
  What's in the brain that ink may character Je snad v mé mysli skryto něco víc,
  Which hath not figured to thee my true spirit? než z vyznání mých dávno dobře znáš?
  What's new to speak, what now to register, Jak ještě jinak, neotřele říct,
  That may express my love, or thy dear merit? že rád tě mám, co pro mne znamenáš?
  Nothing, sweet boy; but yet, like prayers divine, Už nevím, nejdražší; však den co den
  I must each day say o'er the very same; jak modlitbu si říkám jméno tvé,
  Counting no old thing old, thou mine, I thine, že patřím ti, ty mně: jsem okouzlen
  Even as when first I hallowed thy fair name. tou starou pravdou vždy jak poprvé.
  So that eternal love in love's fresh case, V srdcích i básních láska věčně žije,
  Weighs not the dust and injury of age, že padne v prach, to není hrozbou pro ni,
  Nor gives to necessary wrinkles place, jí do tváře čas vrásky nevyryje,
  But makes antiquity for aye his page; ona se stáří nikdy nepokloní.
  Finding the first conceit of love there bred, Vždyť láska v duši bez přestání plá,
  Where time and outward form would show it dead. i když se tělo na smrt ubírá.